Zoeken

Terug naar resultaatlijst

No Worm Diacur PetPaste 187,5 mg/g orale pasta voor honden en katten

Registratienummer: REG NL 124053
Afleverstatus: Vrij verkrijgbaar zonder recept
Farmaceutische vorm: Pasta voor oraal gebruik
Toedieningsweg: Oraal gebruik
ATCvet code: QP52AC13 - Fenbendazole
Handelsvergunning houder: Intervet Nederland B.V.
Datum inschrijving handelsvergunning: 12 december 2018
(EU) Procedure: Nationaal