Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Alvesco 160 Inhalator, aërosol, oplossing 160 microgram/dosis

Werkzame stof: CICLESONIDE
ATC: R03BA08 - Ciclesonide
Hulpstoffen: ETHANOL
NORFLURAAN
Farmaceutische vorm: Aërosol, oplossing
Toedieningsweg: Inhalatie


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 127692//31633
Land van herkomst: Griekenland
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 januari 2021
Handelsvergunning houder: Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE LELYSTAD
Niet beschikbaar