Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Arseentrioxide CF 1 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: ARSEENTRIOXIDE
ATC: L01XX27 - Arsenic Trioxide
Hulpstoffen: NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 127415
Procedurenummer: AT/H/0906/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 17 december 2020
Handelsvergunning houder: Centrafarm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC ETTEN LEUR
Niet beschikbaar