Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Diovan 160, 160 mg filmomhulde tabletten

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT IS DIOVAN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Dit middel bevat de werkzame stof valsartan en behoort tot een groep geneesmiddelen die angiotensineII-receptorantagonisten wordt genoemd die helpen om een hoge bloeddruk onder controle te houden.
Angiotensine II is een lichaamseigen stof die zorgt dat de bloedvaten zich vernauwen en die
daardoor een stijging van de bloeddruk veroorzaakt. Dit middel blokkeert het effect van angiotensine II.
Als gevolg hiervan ontspannen de bloedvaten zich en wordt de bloeddruk verlaagd.

Diovan 160 mg filmomhulde tabletten kunnen voor drie verschillende aandoeningen worden gebruikt:  voor de behandeling van hoge bloeddruk bij volwassenen en bij kinderen en
jongvolwassenen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Hoge bloeddruk verhoogt de belasting van het hart en de slagaders. Als dit niet wordt behandeld, kan dit de bloedvaten van hersenen, hart en nieren beschadigen wat kan resulteren in een beroerte, hartfalen of nierfalen. Hoge bloeddruk verhoogt het risico op een hartaanval. Het verlagen van uw bloeddruk tot normale waarde, verkleint het risico op het ontwikkelen van deze aandoeningen.
 voor de behandeling van volwassen patiënten die recent een hartaanval hebben gehad
(myocardinfarct). 'Recent' betekent hier tussen de 12 uur en 10 dagen geleden.
 voor de behandeling van symptomatisch hartfalen bij volwassen patiënten. Dit middel wordt gebruikt wanneer een groep van geneesmiddelen die angiotensineconverterend enzymremmers (ACE-remmers) wordt genoemd (geneesmiddelen die gebruikt worden om hartfalen te behandelen), niet gebruikt kunnen worden. Het kan ook worden gebruikt samen met ACE-remmers, wanneer andere geneesmiddelen voor de behandeling van hartfalen niet kunnen worden gebruikt. Tot de verschijnselen van hartfalen horen kortademigheid en zwelling van voeten en benen als gevolg van vochtophoping. De oorzaak hiervan is dat de hartspier niet hard genoeg kan pompen om het hele lichaam van het benodigde bloed te voorzien.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubrieken 4.2, 4.8, 5.1, 5.2 en 6.6: 29 augustus 2019

Registratienummer: RVG 126125//26940
ATC: C09CA03 - Valsartan
Land van herkomst: Bulgarije
Startdatum van het bereik datum verstrekking handelsvergunning 09 januari 2020
Handelsvergunning houder: BModesto B.V.
Minervaweg 2
8239 DL LELYSTAD
Niet beschikbaar