Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Stadium 25 mg granulaat in sachet

Werkzame stof: DEXKETOPROFEN-TROMETAMOL (1:1) SAMENSTELLING overeenkomend met
DEXKETOPROFEN
ATC: M01AE17 - Dexketoprofen
Hulpstoffen: ARABISCHE GOM (E 414)
BASISCH GEBUTYLEERD METHACRYLAAT COPOLYMEER
LIMOENSMAAKSTOF
MANNITOL (D-) (E 421)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
SUCRALOSE (E 955)
TRIGLYCERIDEN MIDDELLANGE KETEN
Farmaceutische vorm: Granulaat
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 125982
Procedurenummer: ES/H/0101/007
Datum verstrekking handelsvergunning: 15 januari 2021
Handelsvergunning houder: Menarini International Operations Luxembourg S.A.
1,Avenue de la Gare
L-1611 LUXEMBURG (LUXEMBURG)
Niet beschikbaar