Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Molaxole, poeder voor orale suspensie

Werkzame stof: KALIUMCHLORIDE
MACROGOL 3350
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMWATERSTOFCARBONAAT (E 500 (II))
SAMENSTELLING overeenkomend met CHLORIDE (CL-)
KALIUM (K+)
NATRIUM (NA+)
WATERSTOFCARBONAAT (HCO3-)
ATC: A06AD65 - Macrogol, Combinations
Hulpstoffen: ACESULFAAM KALIUM (E 950)
CITROENSMAAKSTOF
Farmaceutische vorm: Poeder voor orale suspensie
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 125864//100287
Land van herkomst: Ierland
Datum verstrekking handelsvergunning: 26 november 2019
Handelsvergunning houder: Euro Registratie Collectief B.V.
Van der Giessenweg 5
2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Niet beschikbaar