Zoeken

Terug naar resultaatlijst

AirFluSal® Forspiro® 50/500 microgram/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT IS AIRFLUSAL FORSPIRO EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

AirFluSal Forspiro wordt gebruikt bij de behandeling van:
 astma
 chronische obstructieve longziekte (COPD). Deze ziekte wordt gekenmerkt door aanhoudende moeite met ademen door een vernauwing van de luchtwegen. Dit gaat vaak gepaard met hoesten en het opgeven van slijm. Dit geneesmiddel vermindert het aantal opflakkeringen van de COPDsymptomen.
Dit geneesmiddel bevat twee werkzame stoffen:
 salmeterol: een langwerkende stof die de luchtwegen verwijdt
 fluticason: een corticosteroïd dat de zwelling en irritatie in de longen vermindert.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubrieken 4.4 en 4.8: 20 februari 2018.

Registratienummer: RVG 125756//116003
ATC: R03AK06 - Salmeterol and fluticasone
Land van herkomst: Bulgarije
Datum verstrekking handelsvergunning: 05 december 2019
Handelsvergunning houder: BModesto B.V.
Minervaweg 2
8239 DL LELYSTAD
Niet beschikbaar