Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Methylfenidaat HCl retard Teva 18 mg, tabletten met verlengde afgifte

Werkzame stof: METHYLFENIDAATHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
METHYLFENIDAAT
ATC: N06BA04 - Methylphenidate
Hulpstoffen: AMMONIA (E 527)
COPOLYMEER VAN METHACRYLZUUR-METHYLMETHACRYLAAT (1:2)
COPOLYMEER VAN METHACRYLZUUR-METHYLMETHACRYLAAT (1:1)
FUMAARZUUR (E 297)
HYPROMELLOSE, type 2208 (Release controlling polymer), K100M (E 464)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 3350
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
POLYVINYLALCOHOL, GEDEELTELIJK GEHYDROLYSEERD (E1203)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SCHELLAK GLAZE, GEDEELTELIJK VERESTERD
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
TRIETHYLCITRAAT (E 1505)
ZWARTE INKT
Farmaceutische vorm: Tablet met verlengde afgifte
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 125105
Procedurenummer: DE/H/4528/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 december 2019
Handelsvergunning houder: Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar