Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Chantico 0,5 mg harde capsules

Werkzame stof: FINGOLIMODHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
FINGOLIMOD
ATC: L04AA27 - Fingolimod
Hulpstoffen: GELATINE (E 441)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TITAANDIOXIDE (E 171)
TRIKALIUMCITRAAT 1-WATER
Farmaceutische vorm: Capsule, hard
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 124727
Procedurenummer: NL/H/4801/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 juni 2020
Handelsvergunning houder: G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1
A-8502 LANNACH (OOSTENRIJK)