Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Azacitidine STADA 25 mg/ml, poeder voor suspensie voor injectie

Werkzame stof: AZACITIDINE
ATC: L01BC07 - Azacitidine
Hulpstoffen: MANNITOL (D-) (E 421)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
Farmaceutische vorm: Poeder voor suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 124412
Procedurenummer: NL/H/4713/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 16 april 2020
Handelsvergunning houder: Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 BAD VILBEL (DUITSLAND)
Niet beschikbaar