Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Allopurinol Accord 300 mg tabletten

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Allopurinol Accord en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Allopurinol Accord bevat de werkzame stof allopurinol. Allopurinol behoort tot een groep van geneesmiddelen die enzymremmers wordt genoemd. Deze middelen helpen bij het onder controle krijgen van de snelheid waarmee bepaalde chemische veranderingen in het lichaam ontstaan.

Dit middel wordt gebruikt bij aandoeningen waarbij het lichaam te veel urinezuur aanmaakt, zoals: jicht (pijnlijke ontsteking door gekristalliseerd urinezuur in een gewricht), bepaalde nierziekten of nierstenen; kanker en sommige stofwisselingsziekten , die leiden tot een ophoping van te veel urinezuur.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Registratienummer: RVG 121997
Procedurenummer: DE/H/5351/002
ATC: M04AA01 - Allopurinol
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 juli 2019
Handelsvergunning houder: Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV UTRECHT
Niet beschikbaar