Zoeken

Terug naar resultaatlijst

A.Vogel Viscum album ø

Werkzame stof: VISCUM ALBUM ø
ATC:
Hulpstoffen:
Farmaceutische vorm: Druppels voor oraal gebruik, oplossing
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVH 85439
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 mei 2002
Handelsvergunning houder: A.Vogel B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC ELBURG
Niet beschikbaar