Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Actelite

Werkzame stof: BRYONIA CRETICA D6
CAUSTICUM D12
CHELIDONIUM MAJUS D6
URTICA URENS D6
VISCUM ALBUM D6
ATC:
Hulpstoffen:
Farmaceutische vorm: Druppels voor oraal gebruik, oplossing
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVH 82155
Datum verstrekking handelsvergunning: 02 juni 2006
Handelsvergunning houder: Holland Pharma Exploitatie B.V.
Bosberg 41
7271 LE BORCULO
Niet beschikbaar